Tres modelos de carta: o primeiro, para impresoras que imprimen a cores e a sangue, é dicir até os bordos, sen marxes. O segundo, para impresoras que non imprimen até os bordos, que deixan marxes brancas. O terceiro, en branco e negro.